Zprávy z SDH

V sobotu 25. června jsme oslavovali výročí založení našeho sboru v rámci akce Setkání rodáků, Vendolský jarmark a 70 let založení SDH Vendolí. Celý den jsme zahájili slavnostním pochodem od hasičské zbrojnice k místnímu fotbalovému hřišti, kde vyjádřil svou zdravici a poděkování starosta obce Vladimír Buchta. Následovalo slavnostní svěcení nového praporu a zásahového vozidla. Poté převzali z rukou velitele Luboše Buchty a zástupců vedení OSH a KSH Svitavy ocenění a medaile členové našeho sboru. Po slavnostním aktu následovala přehlídka historické a moderní hasičské techniky a komentovaná simulace zásahu při dopravní nehodě v režii profesionálních hasičů.

Celý den společně s následujícím programem našich partnerských organizací a Obce Vendolí hodnotíme jako velmi zdařilý a příjemně prožitý nejen pro nás, ale i všechny návštěvníky.

Zprávu o celé akci včetně fotografií můžete nalézt na stránkách Svitavského deníku.

Zveme všechny naše příznivce na oslavy 70 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vendolí!

Ačkoliv vychází 70. výročí na říjen roku 2015, rozhodli jsme se zorganizovat oslavy našeho založení až v roce 2016 při příležitosti velké akce Setkání rodáků 2016, kterou organizuje Obec Vendolí ve spolupráci s dalšími organizacemi v obci.

Naše kulatiny tedy oslavíme 25. června od 9:00 u fotbalového hřiště ve Vendolí. Začínáme ale už v 8:45 slavnostním pochodem od hasičské zbrojnice.

V Praze dne  22. 2. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, bratři a sestry,

dovolte mi, abych Vás informoval a vašim prostřednictvím všechna SDH našeho Sdružení o připravovaném dnu hasičstva, který proběhne dne 4. května 2016 na svátek sv. Floriána na Hradčanském náměstí a v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jsme přesvědčení, že všechny složky českého hasičstva přijmou naše pozvání a společně tak oslavíme svátek sv. Floriána-našeho ochránce a patrona.

Dobrovolní hasiči z Vendolí v letošním roce využili dotačních titulů pro doplnění výjezdových prostředků. Zakoupili ojetou dodávku Citroën Jumper, kterou následně upravili na plnohodnotné zásahové vozidlo. Dodávka disponuje 9 místy k sezení, úložným prostorem pro výjezdovou techniku a nedílnou součástí je i moderní nástavba výstražného a rozhlasového zařízení. Pro zásahy bude nadále využíváno i starší vozidlo značky Avia, které disponuje objemnějšími úložnými prostory a umožňuje tak převoz většího množství zásahové techniky. Kromě výjezdů k zásahu bude nový Citroën využíván i pro transport závodních družstev SDH na závody v požárním sportu.

Oficiální představení vozidla a jeho pokřtění starostou obce Vladimírem Buchtou proběhlo v sobotu 14. listopadu. Shodou okolností byla zároveň v té době přivolána zásahová jednotka obce k dopravní nehodě osobního automobilu ve Vendolí.

Ačkoliv jsme potěšeni posílením výjezdových možností naší jednotky, doufáme, že se i tak nenaskytne příliš mnoho příležitostí pro jejich použití při záchraně ohrožených životů či majetku.