NAŠE ČINNOSTI

CO DĚLÁME

Zásahy

Zasahujeme u požárů a pomáháme při přírodních katastrofách.

Požární sport

Pravidelně se účastníme soutěží v požárním sportu.

Akce

Pořádáme tradiční společenské a sportovní akce pro veřejnost.

Brigády

Podílíme se na zvelebování veřejného prostranství.

O NÁS

Sbor dobrovolných hasičů ve Vendolí je zapsaným spolkem, jehož cílem je dle stanov SH ČMS spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek; vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí; podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost; organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

Z HISTORIE

První hasičský sbor ve Vendolí byl založen v roce 1874 Franzem Friedlem, který se zároveň stal jeho prvním velitelem. V roce 1892 jej vystřídal Ignaz Kramer a v roce 1902 se stal velitelem Johann Heinisch. Během první světové války se v roce 1915 stal velitelem Franz Kohl. Dalšími v pořadí byli od roku 1917 do roku 1919 Franz Killar, 1919 - 1924 Johann Heinisch a od roku 1924 do roku 1945 Franz Heinisch.

V roce 1924 se hasiči v obci rozdělili na tři skupiny. Horní, střední a dolní. Hasičská skupina střední se v roce 1925 spojila s horní a vytvořily druhý samostatný hasičský sbor, jehož velitelem byl až do roku 1945 Adolf Sottona.

Hasičský sbor v obci byl pravděpodobně prvním spolkem i nových osídlenců po druhé světové válce. I když se nezachovala první kronika tehdejšího Sboru dobrovolných hasičů - místní jednoty československých hasičů Vendolí, můžeme se dočíst v pokladním deníku, že 20. 10. 1945 darovala obec 1000,- Kč do hasičské pokladny a 14. 11. 1945 byl tento vklad vložen do hospodářské záložny. Znamená to tedy, že říjen 1945 byl pravděpodobně měsícem oficiálního založení nového hasičského sboru...

NAŠI PARTNEŘI

Obec Vendolí
OSH Svitavy
Bonanza Vendolí, z. ú.
DTP Centrum
WEDOS Internet, a.s.
Stock Plzeň - Božkov s.r.o.
Velmi si vážíme podpory a spolupráce s našimi partnery, sponzory a dárci. Děkujeme!

NAPIŠTE NÁM

VYUŽIJTE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

INFO@HASICIVENDOLI.CZ

VENDOLÍ 81
569 14 VENDOLÍ