Zprávy z SDH

Previous Next

V sobotu 22. října jsme se zúčastnili pravidelného nácviku dálkové dopravy vody v Dětřichově. Dálková doprava vody se využívá v případech, kdy je nedostatek vody v blízkosti požářiště a spočívá v lokalizaci vodního zdroje a dopravování vody hadicovým vedením. Na dlouhém úseku je tak rozmístěno několik sborů, které prostřednictvím sítě čerpadel dopravují vodu k místu požářiště. V Dětřichově jsme se takto podíleli na cvičení s dalšími 6 sbory z našeho okrsku. 

V sobotu 25. června jsme oslavovali výročí založení našeho sboru v rámci akce Setkání rodáků, Vendolský jarmark a 70 let založení SDH Vendolí. Celý den jsme zahájili slavnostním pochodem od hasičské zbrojnice k místnímu fotbalovému hřišti, kde vyjádřil svou zdravici a poděkování starosta obce Vladimír Buchta. Následovalo slavnostní svěcení nového praporu a zásahového vozidla. Poté převzali z rukou velitele Luboše Buchty a zástupců vedení OSH a KSH Svitavy ocenění a medaile členové našeho sboru. Po slavnostním aktu následovala přehlídka historické a moderní hasičské techniky a komentovaná simulace zásahu při dopravní nehodě v režii profesionálních hasičů.

Celý den společně s následujícím programem našich partnerských organizací a Obce Vendolí hodnotíme jako velmi zdařilý a příjemně prožitý nejen pro nás, ale i všechny návštěvníky.

Zprávu o celé akci včetně fotografií můžete nalézt na stránkách Svitavského deníku.

Previous Next

17. září jsme se v Bystrém u Poličky zúčastnili historicky prvního setkání hasičských praporů okresu Svitavy. Součástí akce bylo i slavnostní svěcení praporu okresního sdružení. Společně s námi se na akci sešlo přes 50 sborů se svými hasičskými prapory.

V Praze dne  22. 2. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, bratři a sestry,

dovolte mi, abych Vás informoval a vašim prostřednictvím všechna SDH našeho Sdružení o připravovaném dnu hasičstva, který proběhne dne 4. května 2016 na svátek sv. Floriána na Hradčanském náměstí a v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jsme přesvědčení, že všechny složky českého hasičstva přijmou naše pozvání a společně tak oslavíme svátek sv. Floriána-našeho ochránce a patrona.