Zprávy z SDH

Previous Next

V sobotu 7.10. se naše jednotka účastnila každoročního cvičení v dálkové dopravě vody, které se uskutečnilo v Opatově v areálu motokrosové trati. Naši hasiči si tak ve spolupráci s ostatními jednotkami z okrsku vyzkoušeli dopravování vody hadicovým vedením na delší vzdálenost za pomoci několika čerpadel.

Previous Next

V sobotu 22. října jsme se zúčastnili pravidelného nácviku dálkové dopravy vody v Dětřichově. Dálková doprava vody se využívá v případech, kdy je nedostatek vody v blízkosti požářiště a spočívá v lokalizaci vodního zdroje a dopravování vody hadicovým vedením. Na dlouhém úseku je tak rozmístěno několik sborů, které prostřednictvím sítě čerpadel dopravují vodu k místu požářiště. V Dětřichově jsme se takto podíleli na cvičení s dalšími 6 sbory z našeho okrsku. 

V sobotu 23. září jsme se zúčastnili prvního Setkání hasičských praporů nejen Pardubického kraje. I přes nepřízeň počasí se na svitavském náměstí sešlo přes 70 praporů. Více z akce můžete shlédnout na videu regionální televize CMS TV.

Previous Next

17. září jsme se v Bystrém u Poličky zúčastnili historicky prvního setkání hasičských praporů okresu Svitavy. Součástí akce bylo i slavnostní svěcení praporu okresního sdružení. Společně s námi se na akci sešlo přes 50 sborů se svými hasičskými prapory.